Mårslet Juletræslaug

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Visbjerg Hegn 103,  8320 Mårslet  CVR 

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • salg/auktion
  • postomdeling/flyers/avis

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 662054) og kontooverførsel (reg.nr.: 7266 kontonr.: 1114081).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for udgifter i forbindelse med Mårslet Juletræslaugs årlige juletræsarrangementer samt til donation til lokale formål.
Derudover skal de indsamlede midler anvendes til foreningens drift samt til afholdelse af fortæring og årsfest for de frivillige deltagere i foreningens aktiviteter.

Indsamlingsområde

Mårslet og Omegn 8320

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06965