Luthersk Missions Højskole

30-06-2023

Kontaktoplysninger

Ansgarvej 2, 3400 Hillerød - CVR 43899414.

Indsamlingsperiode

Fra den 27. august 2022 til den 30. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (lmh.dk, lmh100.dk) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 642266) og kontooverførsel (Reg. 2010 konto 9031661592).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for renovering af skolens mødesal.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05229