LoveSpring

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Skolegade 32, 8000 Aarhus C - CVR 32165753

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.lovespring.com) og online indsamlingsplatform (www.skolelob.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 8401 kontonr.: 1142746).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til rent drikkevand/humanitære vandprojekter i udviklingslande, bl.a. via donationer i forbindelse med skoleløb.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06114