Louisiana-Fonden

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Gl Strandvej 13, 3050 Humlebæk, CVR 21358010

Indsamlingsperiode

1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.louisiana.dk).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 2230 kontonr.: 0259450128).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til erhvervelse af kunst til Louisiana Museums samling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05758