LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud

24-12-2023

Kontaktoplysninger

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, cvr 15906987

Indsamlingsperiode

Fra den 6. november 2023 til den 24. december 2023.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.los.dk)
  • sociale medier (Facebook, LinkedIn og Instagram)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 762352).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til julegaver til børn og unge på børnehjem og voksne i udsatte positioner på botilbud. LOS' medlemmer kan ansøge om 500 kr. pr. beboer til en julegave. Alle 500 kr. skal gå til køb af julegave. Omfanget af indsamlede midler afgør alene, hvor mange julegaver, der kan gives.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06868