LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

11-04-2023

Kontaktoplysninger

Njalsgade 21G, 4., 2300 København S - CVR 20590386

Indsamlingsperiode

Fra den 12. april 2022 til den 11. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (lokk.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter), salg/auktion, merchandise og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 862861) og kontooverførsel (Reg.3511 konto 11890318).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for LOKKs arbejde, der har til formål, ud fra et kvindepolitisk grundlag og med et samfundsmæssigt perspektiv, at synliggøre, forebygge og eliminere vold mod kvinder og børn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 11. oktober 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05073.