LIVa - Forening mod skadevirkninger af prostitution

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Suomisvej 4,1927 Frederiksberg C.

CVR-nummer: 33434049.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via.  

-Events

-Hjemmeside/donationsmodul (www.livarehab.dk)

-Sociale medier (Instagram samt Facebook)

-SMS/mail

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at støtte udsatte mennesker, der er udsat for vold i nære relationer, har senfølger af incest og/eller seksuelle overgreb samt personer med skader som følge af sexsalg.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06259