LittleBigHelp

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Ahornsgade 1, kl. th., 2200 København N, CVR nr. 33234694

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.littlebighelp.com), online indsamlingsplatform (www.better-now.org), sociale medier (Facebook, Instagram og LinkedIn), salg/auktion, merchandise og SMS/mail.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 56499, 270726, 477850 og 485852) og kontooverførsel (reg.nr.: 9070 kontonr.: 0001502301).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for projekter for udsatte børn og familier i Indien, indtægtsskabende aktiviteter og drift af foreningen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05475