Liselund Højskole S/I

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Slotsalleen 44, 4200 Slagelse - CVR 41418893

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via hjemmeside/donationsmodul (www.liselund.dk),
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 163234) og kontooverførsel (reg.nr.: 0524 kontonr.: 0000430545).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til højskolens generelle formål, men specielt til nedsættelse af deltagerbetaling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06402