Lisegården Bolig ApS

30-09-2023

Kontaktoplysninger

Landmålervej 31, 5882 Vejstrup - CVR 43399772.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2022 til den 30. september 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (bolig.lisegaarden.dk), online indsamlingsplatform, SMS/mail og sociale medier (Facebook, LinkedIn).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 661405) og kontooverførsel (Reg. 3409 konto 13484228).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for køb af ejendom til 700.000 kr., hvor der kan lejes værelser ud.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til køb af mindre ejendom.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til at købe en større ejendom.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05338.