Liquid Breathing

03-03-2023

Kontaktoplysninger

Tage-Hansens Gade 2, 8000 Aarhus C - CVR 42960748

Indsamlingsperiode

Fra den 4. marts 2022 til den 3. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.betweenmusic.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.8401 konto 5451614) og MobilePay-nummer 669473.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til kunstnergruppen Betweenmusic.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 3. september 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04612