Lions Skjern-Tarm

30-05-2023

Kontaktoplysninger

Buskvænget 7, 6900 Skjern - CVR 34768617

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2023 til den 30. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier, salg/auktion (gødnings salg forår 2023) og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 79484) og kontooverførsel (reg.nr.: 7788 kontonr.: 5000198).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for Lions Skjern-Tarms humanitære og alment velgørende eller på anden måde alment nyttige arbejde lokalt, nationalt og/eller internationalt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06097