Lions Mols

31-03-2023

Kontaktoplysninger

Kobberhagevej 1, 8400 Ebeltoft - CVR 33691696.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2022 til den 31. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 1905 konto 6265133337).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Lions Katastrofe- og hjælpefond, julemærkehjemmene samt Hospice i Rønde.

Indsamlingsområde

Syddjurs Kommune.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05331.