LIONS KLUB HADSTEN

22-05-2023

Kontaktoplysninger

Norgesvej 31, 8370 Hadsten - CVR 40891110

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.lilleaamarked.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 24703, 170686, 434038, 494733, 553665) og kontooverførsel (reg.nr.: 7370 kontonr.: 0001024233).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for velgørende formål lokalt, nationalt og/eller internationalt.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til humanitære formål via aktivitetskassen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06310