Lions Hinnerup Dagmars Kilde

12-08-2023

Kontaktoplysninger

Storegade 18, 8382 Hinnerup - CVR 39371235

Indsamlingsperiode

Fra den 23. juni 2023 til den 12. august 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 9326 kontonr.: 0020452269).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for Lions Hinnerup Dagmars Kildes aktivitetskasse, som anvendes til velgørende formål både lokalt, nationalt eller internationalt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06325