Lions Herning

15-04-2023

Kontaktoplysninger

Engbjerg 17, Snejbjerg, 7400 Herning, CVR-nummer 36158530

Indsamlingsperiode

Fra den 15. februar 2023 til den 15. april 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved salg/auktion og postomdeling/flyers.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 50808) og kontooverførsel (reg.nr.: 7613 kontonr.: 1009763).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for humanitære og velgørende formål i lokalområdet i henhold til Lions Clubs vedtægter.

Indsamlingsområde

Herning by, Sunds, Hammerum, Gjellerup, Tjørring, Snejbjerg, Lind, Simmelkjær, Ilskov, Høgild, Studsgaard og Haunstrup.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05870