Lions Club Struer, Kirsten Bang

09-11-2023

Kontaktoplysninger

Granbakken 11A, 7500 Holstebro, CVR 35180540

Indsamlingsperiode

10. november 2022 til den 9. november 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events og salg/aktion samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier, og SMS/mail.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 47547) og kontooverførsel (reg.nr.: 7602 kontonr.: 0001201520).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at støtte velgørende formål lokalt, nationalt og internationalt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.: 22-700-05537