Lions Club Ry

18-03-2023

Kontaktoplysninger

Fjeldstedsvej 18, 8680 Ry, CVR-nummer 32192491

Indsamlingsperiode

Fra den 9. februar 2023 til den 18. marts 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.nemtilmeld.dk) og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 559599) og kontooverførsel (reg.nr.: 6129 kontonr.: 9040595705).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til velgørende og humanitære formål i lokalområdet i henhold til foreningens vedtægter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06004