Lions Club Randers Gudenaa

17-12-2023

Kontaktoplysninger

Langgade 84,  8920 Randers NV  CVR  35200495

Indsamlingsperiode

fra den 12. november 2023 til den 17. december 2023

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul
  • sociale medier
  • postomdeling/flyers/avis

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 84319, 34319) og kontooverførsel (reg.nr.: 9233 kontonr.: 2330321485).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at hjælpe humanitære organisationer og foreninger i Randers med at sikre en god jul i randrusianske børnefamilier, hvis økonomiske midler er små.
Det indsamlede beløb fratrukket gebyrer til myndigheder og revisionsomkostninger fordeles 100% uden administrationsomkostninger til de godkendte organisationer og foreninger efter en godkendt fordelingsnøgle, som er baseret på modtagernes udgiftsbudgetter til de
sociale/humanitære formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06967