Lions Club Pandrup

30-06-2023

Kontaktoplysninger

Klosterlunden 7, 9490 Pandrup - CVR 33308302.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2022 til den 30. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 678379) og kontooverførsel (Reg. 9070 konto 2380283312).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Lions humanitære formål både i ind- og udland.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05298.