Lions Club Middelfart

30-11-2023

Kontaktoplysninger

Sophievej 20, 5500 Middelfart

Indsamlingsperiode

fra den 1. september 2023 til den 30. november 2023.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul
  • sociale medier (Facebook)
  • postomdeling/flyer

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 0756 kontonr.: 3226979319).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til alment velgørende formål og/eller alment humanitært arbejde lokalt, nationalt og internationalt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06685