Lions Club Ikast

30-06-2023

Kontaktoplysninger

Samsøgade 28, 7430 Ikast, CVR 32760058

Indsamlingsperiode

24. november 2022 til den 30. juni 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 240350, 900992, 50761 og 430727).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til køb og salg af plænegødning, kalk og blomsterfrø, samt tombola, vaffelbod og tulipansalg. Alt overskud går til velgørende formål, jf. Lions Clubs vedtægtsbestemte formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05594