Lions Club Holstebro Karoline

31-05-2023

Kontaktoplysninger

Lathyrusvej 2, 7500 Holstebro, CVR 34640920

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2023 til den 31. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Nemtilmeld).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 9585 kontonr.: 5367426472).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for humanitære formål i Holstebro via foreningerne ”FUBU – forældrerådet for udfordrede børn og unge”, samt ”Mødrehjælpen Holstebros aktivitet – Udstyrspas”.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06247