Lions Club Hjørring

2023

Kontaktoplysninger

Spøttrupvej 1, 9800 Hjørring - CVR-nr.: 78100028

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2022 til den 31. oktober 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier, salg/auktion, SMS/mail og TV.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 9070 kontonr.: 1622069845).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Lions Club Hjørring, til fordel for klubbens donationer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05489