Lions Club Hellerup

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Sponnecksvej 13B, 2820 Gentofte - CVR 33119119

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 16495, 63590, 590893 og 810912) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13589666).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til Lions Club Hellerups donationer af almennyttig og humanitær karakter. Indsamlede midler går til de velgørende og humanitære formål uden administrative omkostninger.

Indsamlingsområde

Gentofte kommune

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06131