Lions Club Hedensted

30-06-2023

Kontaktoplysninger

Rørtoften 10, 8722 Hedensted - CVR 34743363

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2022 til den 30. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 13823).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for køb og salg af plænegødning/kalk/blomsterfrø. Alt overskud går til velgørende formål jf. Lions Clubs vedtæger.

Indsamlingsområde

Hedensted

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. december 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05049