Lions Club Grenaa Olivia

31-03-2023

Kontaktoplysninger

Kirkebakken 43, 8500 Grenaa - CVR 33522886

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2023 til den 31. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 2690 kontonr.: 6875518605).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for humanitære formål.

Indsamlingsområde

Grenaa.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06060