Lions Club Grenaa Olivia

30-06-2023

Kontaktoplysninger

Kirkebakken 43, 8500 Grenaa - CVR 33522886.   

Indsamlingsperiode

Fra den 15. september 2022 til den 30. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 2690 konto 6875518605).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for humanitære formål.

Indsamlingsområde

Norddjurs Kommune

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05260.