Lions Club Fredensborg

25-05-2023

Kontaktoplysninger

Kongens Vænge 181, 3400 Hillerød

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2023 til den 31. maj 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 89699) og kontooverførsel (reg.nr.: 5479 kontonr.: 1790509).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til Lions Club Fredensborgs donationer af almennyttig, velgørende og humanitær karakter. Midlerne går til de velgørende humanitære formål uden administrative omkostninger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06359