LGBT Asylum

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Farvergade 2, 1463 København K, CVR 34636486

Indsamlingsperiode

1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.lgbtasylum.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook og Instagram) og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 87356) og kontooverførsel (reg.nr.: 8401 kontonr.: 1137324).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for organisationens formål og drift. I særdeleshed anvendes de indsamlede midler til at holde understøttende rådgivning til LGBT+ asylansøgere og flygtninge samt transport til sociale netværksarrangementer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05692