Leverforeningen Danmark (Leverbamser)

24-10-2023

Kontaktoplysninger

Åløkkehaven 30, 5000 Odense C - CVR-nr.: 25307763

Indsamlingsperiode

Fra den 25. oktober 2022 til den 24. oktober 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier (Facebook), og mail.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 89229) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13513902).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at producere en speciel leverbamse til uddeling blandt børn, der selv har eller som er nær pårørende til én, ramt af lever sygdom. Bamsen kommer med hjælp til at forklare, hvad en lever er for noget, hvad den gør, hvor den sidder, og hvad man kan gøre for at blive rask igen.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til materiale til evt. yderligere markedsføring af foreningen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05461