LC Sophies Kilde

28-10-2023

Kontaktoplysninger

Rolighedsvej 25, 6100 Haderslev - CVR 30011562

Indsamlingsperiode

Fra den 29. oktober 2022 til den 28. oktober 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt kontanter.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 7915 konto 1001686).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for humanitære formål i Haderslev Kommune.

Indsamlingsområde

Haderslev.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05362