LC Norddjurs Svanerne

01-08-2023

Kontaktoplysninger

Østervangs Alle 31, 8963 Auning - CVR 36675071

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2023 til den 1. august 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.auninglobet.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 679827) og kontooverførsel (reg.nr.: 9324 kontonr.: 0014019596).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for Børnecancerfonden v/team Rynkeby og julemærkefonden/Julemærkehjemmet i Hobro.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til deles med 50% til Børnecancerfonden via Team Rynkeby og 50% til Julemærkefonden/julemærkehjemmet i Hobro.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06296