LC Møldrup Vølverne

31-10-2023

Kontaktoplysninger

Skårupvej 29, 9500 Hobro, CVR 34783101

Indsamlingsperiode

1. november 2022 til den 31. oktober 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (hwww.voelverne.lions.dk), sociale medier (Facebook), salg/auktion og postomdeling/flyers.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 955034) og kontooverførsel (reg.nr.: 7608 kontonr.: 00019211827).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til Lions Møldrup Vølverne’s indsats mod misbrug og mobning blandt børn og unge i lokalområdet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05539