LC Hvetbo

15-10-2023

Kontaktoplysninger

Højmarksvej 8, 9492 Blokhus, cvr 33601220

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2023 til den 15. oktober 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events. 
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 558962) og kontooverførsel (reg.nr.: 9070 kontonr.: 1633844257).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for afviklingen af Lions Hvetbo og Lions Pandrups kunstudstilling i Blokhus.
Klubbers formål er via frivilligt arbejde at indsamle beløb til humanitært velgørende formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05937