Lastivka-Randers

25-05-2023

Kontaktoplysninger

Trapsgade 1, 3. th.,  8900 Randers C

Indsamlingsperiode

Fra den 20. februar 2022 til den 19. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser, via online indsamlingsplatform (www.Lastivka.dk), sociale medier (Facebook) samt salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 771317) og kontooverførsel (reg.nr.: 9331 kontonr.: 0014279745).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for afviklingen af en uges sommerlejr i Danmark for udsatte børn fra Ukraine.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne overføres til afholdes af tilsvarende sommerlejr i 2023.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet doneres til organisationen ”De Syge Børn”.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til afvikling af tilsvarende sommerlejr i 2024.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04616