Landsorganisationen KRIS

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Bredgade 55, 7400 Herning - CVR 16921289.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, salg/auktion og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 606090 og 818212) og kontooverførsel (reg.nr.: 1551 kontonr.: 13145202).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Landsorganisationen KRIS’ vedtægtsbestemte formål: KRIS har som formål at
Informere vedrørende omfanget af seksuelle overgreb og mulighederne for at hjælpe ofrene.
Fremme kirkens forståelse for incestofre i og uden for kirken.
Gøre kirken opmærksom på dens ansvar for incestofre/seksuelt misbrugte både i og uden for kirken.
Oprette en barmhjertighedstjeneste for incestofre/seksuelt misbrugte samt de pågældende personers partnere og familier både i og uden for kirken.
- Tilbyde og yde terapi/rådgivning til incestofre/seksuelt misbrugte og deres partnere/familier, såvel mænd som kvinder og sætte dem i stand til at leve et liv med håb om en bedre fremtid.
- Forebygge seksuelle overgreb.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  22-700-05670.