Landsforeningen Spor

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Vodroffsvej 5, 1900 Frederiksberg C, CVR 31351901

Indsamlingsperiode

1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.landsforeningen-spor.dk og www.flextilmelding.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 983010) og kontooverførsel (reg.nr.: 5328 kontonr.: 0000249586).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til Landsforeningen Spors aktiviteter, der skal understøtte arbejdet for at forbedre vilkårene for voksne med senfølger af seksuelle overgreb, netværk for senfølgeramte og synliggørelse af senfølgeproblematikken.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05538