Landsforeningen Multipel System Atrofi

30-09-2023

Kontaktoplysninger

Esbjergparken 14, 9220 Aalborg Øst - CVR 27755070

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2022 til den 30. september 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.msa-danmark.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 573171) og kontooverførsel (Reg. 1551 konto 3874001422).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for oplysningsarbejde og støtte til forskning af Multipel System Atrofi samt støtte til medlemmer og pårørende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05350