LANDSFORENINGEN LÆNKEN

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Kamillevej 4, 2770 Kastrup, CVR. nr. 56776915

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.laenken.dk). De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 3409 kontonr.: 4070958953).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Lænkens arbejde for mennesker med alkoholproblemer, deres pårørende og børn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05746