Landsforeningen Huntingtons Sygdom

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Bystævneparken 23, 7. 701., 2700 Brønshøj - CVR 17765639

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.huntingtons.dk), sociale medier og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 132359) og kontooverførsel (reg.nr.: 1551 kontonr.: 4242424).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for forskning og oplysning om Huntingtons Sygdom, herunder møder om sygdommen, udgivelsen af pjecer og bladet huntingtons.dk samt til at opfylde formålet med foreningens vedtægter § 1-5.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06183