Landsforeningen Frøsamlerne

19-04-2023

Kontaktoplysninger

Drøwten 9, 8830 Tjele - CVR 30624572.

Indsamlingsperiode

Fra den 20. april 2022 til den 19. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.froesamlerne.dk) og sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 758040, 71784) og kontooverførsel (reg. 8401, konto 5453768).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift og udvikling af landsforeningens arbejde med at bevare, udbrede og oplyse om landets plantegenetiske ressourcer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 19. oktober 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04835