LANDSFORENINGEN FORSØGSDYRENES VÆRN

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Gothersgade 160, 1123 København K, CVR nr. 33764510

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.forsoegsdyrenes-vaern.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 558870) og kontooverførsel (reg.nr.: 1551 kontonr.: 4698282).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opfyldelse af Foreningens formålsparagraf. Det sker ved at udbedre kendskabet til forskning, hvor anvendelse af dyr kan erstattes af dyrefri metoder, ved økonomisk støtte til sådan forskning, ved generelt at informere om forsøgsdyrenes kår, ved afholdelse af seminarer og konferencer og ved at påvirke national og international lovgivning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05738