LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Borgergade 111, 1300 København K, cvr 88615913

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.byogland.dk)
  • sociale medier (Facebook, Instagram og Linkedin)
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 408880) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13522723).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for bevaring og fredning af bygnings- og landskabskultur jævnfør Landsforeningens vedtægter og formålsparagraffer.

Indsamlingsområde

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06541