Landsforeningen Autisme

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Banestrøget 19, 2.   2630 Taastrup

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.autismeforening.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 73509) og kontooverførsel (reg.nr.: 5323 kontonr.: 0318970).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til Landsforeningen Autisme, der er en frivillig forening. Landsforeningens formål er at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF).

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06007