Landsby til Landsby

31-08-2023

Kontaktoplysninger

Silkeborgvej 179,  8472 Sporup - CVR 41377267.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2022 til den 31. august 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (ltlsupport.dk), sociale medier, salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 134886) og kontooverførsel (Reg.2380 konto 9024168015).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at rejse midler og støtte til udvikling af landsbyen Oldonyowas i Tanzania, samt eventuelt andre lokalsamfund i Tanzania.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05110