Læs for livet

30-06-2023

Kontaktoplysninger

Bogensegade 2, 2100 København Ø - CVR 34632405

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2022 til den 30. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.laesforlivet.dk), sociale medier, salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 20807) og kontooverførsel (Reg. 9570 konto 11958028).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Læs for livets arbejde med at udbrede lystlæsning og litteratur blandt udsatte grupper.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. december 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05090