Lærernes Missions Forening

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Hammelmosevej 6, 9382 Tylstrup - CVR-nr.: 54034512

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.lmfdanmark.dk), postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 41847) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 8000484).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til det arbejde, ansatte missionærer og volontører i forskelligemissionsorganisationer udfører, først og fremmest udført af foreningens medlemmer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05695