Kwera

30-05-2023

Kontaktoplysninger

Amerika Plads 37, 2100 København Ø - CVR 40391622

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2022 til den 30. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kvera.com).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 3409 konto 0012798342).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for finansiering af videregående uddannelse for unge i udviklingslande samt udvikling af deres lederegenskaber.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05162