Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Vesterbrogade 10, 2., 1620 København V, cvr 32393039

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kvindefredsliga.dk), sociale medier (facebook), postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 90630) og kontooverførsel (reg.nr.: 1551 kontonr.: 0679070).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for kvinder og børn i Libanon. Vi giver hjælp til selvhjælp til fattige kvinder til for eksempel at sætte små konkrete produktioner i gang. Vi støtter ligeledes kvinder med nyfødte børn, som mangler stort set alt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.